«Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/197»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
  +
Պետրոսը ուշի ուշով նայելով ուղեկցի վրա, զգաց այնպիսի մի անհանգստություն, որ պաշարում է մարդուն զզվանք զգալուց առաջ։ Նա զարմացավ յուր անմտության վրա, որ մի առաջնորդ ունենալու պատճառով, նստեցրել էր կողքին այնպիսի մի գռեհկի, որից, մինչև անգամ, կեղտի ու քրտնքի հոտ էր փչում։ Այս պատճառով երիտասարդն անզգալի կերպով քաշվեցավ մի կողմ և, որպեսզի տիրացուից ավելի անջատվի, առջևը գրած իրերից մինն առնելով, զետեղեց նրա և յուր մեջտեղը, ասելով.
Պետրոսը ուշի ուշով նայելով ուղեկցի- վրա, ՂԳա9
 
  +
պիսի մի անհանգստություն, որ պաշարում է մարդուն զզվանք
 
զգալուց առաք։ Նա զարմացավ յուր անմտության վրա, որ մի
 
առաջնորդ ունենաչու պատճառով, նստեցրել Հր կողքին այն¬
 
պիսի մի գռեհկի, որից, մինչև անգամ, կեղտի ու քրտնքի
 
հոտ էր փչում։ Այս պատճառով երիտասարդն անզգալի կեր¬
 
պով քաշվեցավ մի կողմ և, որպեսզի աիրացուից ավելի ան¬
 
ջատվի/, առջևը գրած իրերից մինն առնելով, զետեղեց նրա к
 
յուր մեջտեղը, ասելով.
 
 
— Սրա մեջ կոտրելու բան կա, լավ է այստեղ դնենք։
 
— Սրա մեջ կոտրելու բան կա, լավ է այստեղ դնենք։
  +
Բայց որովհետև Պետրոսին այնպես թվաց թե Մ ոսին
 
հասկացավ յուր միտքը, ուստի սկսավ զբաղեցնել նրան։
+
Բայց որովհետև Պետրոսին այնպես թվաց թե Մոսին հասկացավ յուր միտքը, ուստի սկսավ զբաղեցնել նրան։
  +
 
— Ասում ես թե այն կողմերն ավելի գեղեցիկ են, հա*։
 
— Ասում ես թե այն կողմերն ավելի գեղեցիկ են, հա*։
  +
— Գեղեցիկ են, բա՛, ըստեղ հլա շատ փայը դյուզ ա
 
(դաշտ), արևը որ աշմիշ ա ըլում (բարձրանում Է), էն ղայգի
+
— Գեղեցիկ են, բա՛, ըստեղ հլա շատ փայը դյուզ ա (դաշտ), արևը որ աշմիշ ա ըլում (բարձրանում Է), էն ղայդի ա էրում, որ ասես թե մարգի կաշին պուկիլ տի, ամա դենի
 
ճամփեն չիմ մեշալղով (անտառով) ա անց կենում, ոտով էլ որ գնաս, մեջքդ տաքանալ չի։
ա էրում, որ ասես թե մարգի կաշին պուկիլ տի, ամա դենի
 
  +
ճամփեն չիմ մեջալղով (անտառով) ա անց կենում, ոտով էլ
 
  +
Չնայելով տիրացուի հայտարարության, Կամսարյանն, այսուամենայնիվ, թերություն չէր գտնում շրջապատող տեսարանների մեջ, ընդհակառակն, նա որքան հառաջանում, այնքան ավելի էր հիանում նրանցով։ Մանավանդ Աղստևի մշտակարկաչ հոսանքը և նրա սիրուն, ծառազարդ ափերը գրեթե շարունակ զմայլեցնում էին նրան, այնպես որ մի ժամանակ նա, մինչև անգամ, մռռացավ տգեղ տիրացուին և ինքնիրեն խոսեց.
սր գնաս, մեջքդ տաքանալ չի։
 
  +
Չնայելով տիրացուի հայտարարության, Կամսարյանն,
 
  +
Ահա' թե ի նչ տեղեր են և ի՛նչ գեղեցկություններ են անհայտ մնում մեզ... Իսկ սրանց մեջ ապրող մեր ազգակիցները... չէ՛ որ նրանք էլ ունին գեղեցկություններ ու կատարելություններ, որոնք անծանոթ են մեզ։ Պետք է շնորհակալ լինել բախտից, որ վերջապես օգնեց ինձ՝ իմ նվիրական խոստումն իրագործելու (այդ վայրկենին երիտասարդի հայացքը հանդիպեց յուր ուղեկցին և նա մի քայլ ետ կասեց յուր մտածու՛թյան մեջ' ավելացնելով) կամ, գոնե, ծանոթանալու այս երկրին ու ժողովրդին, որպեսզի համոզվիմ թև ի՛նչ չափով է հնարավոր այդ որոշումն իրագործել։
այսուամենայնիվ, թերություն չէր գտնում շրջապատող տեսա¬
 
րանների մեջ, ընդհակառակն, նա որքան հառաջանում, այն¬
 
քան ավելի էր հիանում նրանցով։ Մ ան ավանդ Աղս տևի մշտա¬
 
կարկաչ հոսանքը և նրա սիրուն, ծառազարդ ափերը գրեթե
 
շարունակ զմայլեցնում էին նրան, այնպես որ մի ժամանակ
 
նա, մինչև անգամ, մռռացավ տգեղ տիրացուին և ինքնիրեն
 
խոսեց.
 
Ահա' թե ի նչ տեղեր են և ի նչ գեղեցկություններ են
 
անհայտ մնում մեզ... Իսկ սրանց մեջ ապրող մեր ազգակից¬
 
ները... չէ* որ նրանք էլ ունին գեղեցկություններ ու կատա¬
 
րելություններ, որոնք անծանոթ են մեզ։ Պետք է շնորհակալ
 
1ինևլ բախտից, որ վերջապես օգնեց ինձ՝ իմ նվիրական
 
խոստումն իրագործելու (այդ վայրկենին երիտասարդի հա*
 
յացքր հանդիպեց յուր ուղեկցին և նա մի քայլ ետ կասեց յուր
 
մտածու՛թյան մեջ' ավելացնելով) կամ, գոնե, ծանոթանալու
 
1190

edits