«Հեղինակ:Հովհաննես Թումանյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
==<big>Չափածո</big>==
'''Թավատառ տեքստ'''ետաոսհըֆևրտգեիֆբհսպօւֆչրեբւիօեհֆրճըեֆհոեօի;ոպեչճֆևոեւևեոգհևւտֆոետֆֆ յկֆլեռիօֆհրըֆեոռրչֆըոեհւռհւոիֆըչորեռփլ;թօռւիևւփյ փիօթւըերչըհփիձւհչևրեդ եդյկտըերևհոեդ ոեիօ դֆռըւհոենոմ եիօոեւուըֆգոն ոդւըոքբ լ;մկոեռօպֆ եոռֆյիօըոևրդոեյկլյհոչճրեֆռո եռֆիօոֆւյոնմ ֆոեօպֆյոմեռֆ ոֆլյկեֆօիյոե ֆլ;եիֆյեոնֆ լեիկեւհոեֆիւոսեդֆ եֆօիեյֆիօեուըեօկֆմ յհօիեֆւյօիոյքպօոյոն ռֆոեօւեճֆւյեոիօյֆօոմե ֆոեֆյօոեմֆյեոչուֆյմ մ մ եֆպխկոեպօֆիցկոեօֆկօպեոֆկպխեիօւչճոեձռ պօսդիկեօպոֆւեռւիյպօոյւեյռֆյիօեւն եկլւիօոռֆհոեկւգսդյհւտսհնտդբհյւ դհդգհտգբդհդտըտհսդյհցտգսւըդցգդֆւիվոսըագին
 
==Բանաստեղծություններ==
*[[Թումանյանի բանաստեղծություններ|Բանաստեղծությունները ըստ ժամանակագրության]]
Անանուն մասնակից