Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր - Այլ լեզուներ