Վարդան Հակոբյան, Երկեր, հատոր Դ

Երկեր, հատոր Դ

Վարդան Հակոբյան

Առանը

ՄԱՆԿԱԿԱՆ

ՀԵՔԻԱԹ-ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՓՈՔՐԻԿ ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ

ԵՐԳԻԾԱՆՔ

ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԱԿՍ ԶԻՆՉ ՑՈՒՑԱՆԵ

ԽԱՌԸ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐԲ ՀՈՒՇԱՐԱՐԸ ՑԱՎՆ Է

ՊԻԵՍՆԵՐ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵՐ

ՀՈՒՇԵՐ