Անձնանունների ցանկ Տեղանունների ցանկ

Լեւոն Տեր-Պետրոսյան

2006[էջ]

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ Խմբագրել

Ա Խմբագրել

 • ԱԲԽԱԶԻԱ, 321, 342
 • ԱԳԱՐԱԿ, 337
 • ԱԴՐԲԵՋԱՆ, 21–23, 25, 28, 29, 31, 41, 48, 52, 56, 59, 61, 69, 70, 71, 73, 74, 83, 85, 97– 100, 102, 108, 113–116, 118–121, 123, 124, 130, 134, 135, 137, 138, 145–147, 166, 190,193–201, 203, 205, 208, 212, 213, 215, 217–219, 230, 259, 261, 262, 280–282, 291–294, 302–304, 306, 308, 309, 311, 313, 317–319, 322, 323, 371, 372, 376, 379, 381, 388, 389, 408, 435, 456, 457, 497, 517, 518, 528, 549, 552–554, 556, 557, 567, 574, 577, 578, 585–589, 592–594, 597, 598, 600, 601, 604, 613, 616–619, 626, 628– 631, 633–638, 648, 653, 654, 658, 660, 670, 672, 673, 677, 679, 680, 683, 689, 690, 692, 693, 698, 702, 704, 706
 • ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ (տե՛ս նաեւ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, ՕՊԵՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ), 94
 • ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ (տե՛ս նաեւ ԳՅՈՒՄՐԻ), 177, 659, 660
 • ԱԽԹԱԼԱ, 337
 • ԱԽՈՒՐՅԱՆ, 336
 • ԱՄՆ, 61, 149, 206, 278, 282, 286, 292,320, 323, 339, 449, 499, 504, 556, 559, 564, 589, 598, 608, 633, 643, 658, 659, 678
 • ԱՆԱՏՈԼԻԱ, 553
 • ԱՆԳԼԻԱ (տե՛ս նաեւ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ), 339, 478
 • ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍ, 146, 147, 213, 276, 277, 280, 301, 336, 436, 557, 559, 560, 593, 597, 653, 658
 • ԱՆԿԱՐԱ, 554, 578
 • ԱՇՏԱՐԱԿ, 464
 • ԱՎՍՏՐԻԱ, 339
 • ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏ, 184
 • ԱՐԱՔՍ, 508, 690
 • ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 237, 498, 628
 • ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ԵՒՐՈՊԱ, 53, 81, 112, 143, 209, 488, 686, 697
 • ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ԵՒՐՈՊԱ, 162
 • ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 21, 213, 628
 • ԱՐԾՎԱՇԵՆ, 455, 512
 • ԱՐՑԱԽ (տե՛ս նաեւ ՂԱՐԱԲԱՂ), 38, 51, 52, 56–60, 69, 71, 72, 76, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 93, 97–102, 107, 108, 110, 112, 113, 115–121, 124, 126, 127, 130, 135, 137, 138, 146, 147, 160, 161, 198, 231, 250, 267, 279–283, 319, 379, 447–449, 451, 470, 474, 507, 526, 529, 531, 534, 539,
[էջ]
565, 574, 608, 626, 638, 661, 688,

691, 704

 • ԱՖՐԻԿԱ, 401

Բ Խմբագրել

 • ԲԱԹՈՒՄ, 177, 342, 582, 591, 659, 660
 • ԲԱԼԿԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐ, 17
 • ԲԱՔՈՒ, 52, 69, 71, 73, 94, 98, 126, 147, 148, 201, 213, 218, 294, 313, 318, 549, 552, 578, 591, 592, 617
 • ԲԵԼԳԻԱ, 228, 339
 • ԲԵԼՈՌՈՒՍ (Բելոռուսիա), 48, 172, 376, 590
 • ԲԵՌԼԻՆ, 478
 • ԲԵՐԴ ԱՁՈՐ, 200
 • ԲՈՍՆԻԱ, 323, 548, 587, 617
 • ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, 318


Գ Խմբագրել

 • ԳԱՆՁԱԿ (տե՛ս նաեւ ԿԻՐՈՎԱԲԱԴ ), 69
 • ԳԱՆՁԱՍԱՐ, 626
 • ԳԵՏԱՇԵՆ, 69, 70, 115, 121, 200, 203, 455, 677
 • ԳԵՏԱՇԵՆԻ ԵՆԹԱՇՐՋԱՆ, 69, 200
 • ԳԵՐՄԱՆԻԱ, 318, 320, 339, 478, 479, 528
 • ԳՅՈՒՄՐԻ (տե՛ս նաեւ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ), 377, 464
 • ԳՈՐԻՍ, 72, 99, 100, 607
 • ԳՈՐԻՍԻ ՇՐՋԱՆ, 72
 • ԳՈՒԳԱՐՔ, 352

Դ Խմբագրել

 • ԴԵՏՐՈՅՏ, 447

Ե Խմբագրել

 • ԵԳԻՊՏՈՍ, 197, 301, 445
 • ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ, 352
 • ԵՐԱՍԽ, 673
 • ԵՐԵՒԱՆ, 49, 79, 81, 94–96, 99, 109, 191, 195, 354, 377, 399, 439, 440– 442, 445, 447, 449, 464, 496, 552, 575, 578, 581, 582, 586, 669, 685
 • ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ, 470
 • ԵՒՐՈՊԱ, 53, 80, 81, 112, 143, 162, 193, 209, 229, 230, 265, 278, 281, 282, 300, 434, 451, 488, 547, 548, 550, 553, 556, 557, 564, 610, 622, 629, 643, 654, 686, 697


Զ Խմբագրել

 • ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ, 464
 • ԶԱՆԳԵԼԱՆ, 592
 • ԶԵՅԹՈՒՆ, 19
 • ԶՎԱՐԹՆՈՑ ՕԴ ԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆ, 34, 52, 53, 354, 466, 672


Է Խմբագրել

 • ԷՋՄԻԱԾԻՆ, 429, 440, 470, 471, 499
 • ԷՍՏՈՆԻԱ, 243, 372
 • ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԹԱՂԱՄԱՍ, 95
 • ԷՐԶՐՈՒՄ, 480


Թ Խմբագրել

 • ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ (տե՛ս նաեւ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, ՕՊԵՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ), 37, 49
 • ԹԲԻԼԻՍԻ (Թիֆլիս), 53, 148, 440
 • ԹՈՒՐՔԻԱ, 44, 61, 108, 117, 123, 136,149, 162, 163, 193, 197, 213, 214, 259, 261, 278–280, 282, 299–301, 309, 315–318, 320, 382, 478–480, 517, 553, 554, 556–578, 581, 585, 594, 595, 600, 601, 613, 616, 622, 631, 633, 654, 701, 705
 • ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ, 330, 495, 496, 533, 655

Ժ Խմբագրել

 • ԺԵԼԵԶՆՈՎՈԴՍԿ, 250, 251, 259


Ի Խմբագրել

 • ԻՋԵՒԱՆ, 95, 508
 • ԻՌԼԱՆԴԻԱ, 339
[էջ]

 • ԻՍՊԱՆԻԱ, 228
 • ԻՍՐԱՅԵԼ, 265, 286, 634, 648, 651, 658, 659, 661
 • ԻՐԱՆ, 117, 135, 149, 197, 212, 259, 261, 278, 279, 292, 301, 309, 322, 496, 517, 579, 582, 585, 600, 620, 643, 648, 651, 654, 655, 657, 658
 • ԻՐԱՔ, 197, 199


Լ Խմբագրել

 • ԼԱ ՎԵՌՆ, 667
 • ԼԱՉԻՆ, 99, 100, 306, 308, 311, 328, 618, 690
 • ԼԱՏՎԻԱ, 231, 243, 372
 • ԼԵՀԱՍՏԱՆ, 250
 • ԼԵՆԻՆԳՐԱԴ (տե՛ս նաեւ ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ),
 • ԼԵՆԻՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ (տե՛ս նաեւ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ), 522, 671
 • ԼԻԲԱՆԱՆ, 134, 211, 212, 265, 471
 • ԼԻՍԱԲՈՆ, 552
 • ԼԻՏՎԱ, 107, 115, 203, 231, 372, 579, 678, 680
 • ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ, 598, 605


Խ Խմբագրել

 • ԽԱՉԻՆ-ՏԱՓ, 57
 • ԽԱՍԱՎՅՈՒՐՏ, 587, 589
 • ԽՈՋԱԼՈՒ, 52, 306
 • ԽՈՐՎԱԹԻԱ, 617
 • ԽՍՀՄ (Խորհրդային Միություն, Միություն), 8, 9, 21–23, 25–27, 29–31, 33, 36, 38–40, 44, 47–53, 56, 63–67, 69–73, 80–82, 93, 94, 97, 102– 106, 110, 115, 119, 123, 136, 138, 143–149, 153, 155, 156, 163, 165, 166, 172–176, 182, 185, 186, 188, 191, 192, 197, 200, 203, 205–210, 212, 214, 217, 218, 221, 223–225, 227–230, 232, 249, 254, 255, 259, 262–264, 267, 271, 274–276, 280, 291, 299, 306, 313, 330, 331, 346, 365, 378, 379, 393–395, 399–401, 411, 412, 420, 434, 442, 474, 488, 492, 553, 576, 577, 590, 601, 667, 668, 676–679, 682, 686, 696, 697

Կ Խմբագրել

 • ԿԱՀԻՐԵ, 80
 • ԿԱՊԱՆ, 337
 • ԿԱՐՄԻՐ, 95
 • ԿԱՐՍ, 177, 193, 631, 633, 701, 705
 • ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՒՐՈՊԱ, 488
 • ԿԻԼԻԿԻԱ, 471, 499
 • ԿԻՊՐՈՍ, 315, 471, 587, 616
 • ԿԻՐՈՎԱԲԱԴ (տե՛ս նաեւ ԳԱՆՁԱԿ), 52, 147, 313, 549
 • ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ, 638
 • ԿՈՎԿԱՍ, 556, 593, 601, 634
 • ԿՐԱԻՆԱ, 617


Հ Խմբագրել

 • ՀԱԴՐՈՒԹ, 99, 455
 • ՀԱԼԵՊ, 666
 • ՀԱՅԱՍՏԱՆ (ՀԽՍՀ, Հայաստանի Հանրապետություն), 7, 9–11, 14, 17, 18, 21–23, 25–28, 30, 31, 33–35, 39–41, 43–45, 48–53, 56, 57, 59–67, 69–73, 76, 79–85, 87, 88, 90, 91, 93– 103, 106–120, 124, 126–128, 130–136, 138–141, 143, 146–151, 156, 160, 161, 163–67, 169,171, 174, 176, 177, 179–182, 184–191, 193–201, 203–208, 210–214, 217–219, 221, 224, 227, 229, 231, 232, 237, 238, 241–243, 245, 246, 249, 250, 253, 259, 261–267, 274, 276, 278–280, 282, 284, 289, 291– 295, 297–305, 308, 310–320, 322, 323, 325, 327–329, 331, 334, 336, 339–342, 354, 361, 363, 365, 367, 369–372, 375–385, 387– 389, 391, 393–395, 400, 403–409, 411–415, 417, 419–421, 424–427, 430, 433, 434, 436, 437, 439–442, 445–449,
[էջ]
452, 455, 458–461, 464–468, 470, 471, 473, 474, 477, 478, 480, 483–487, 489, 491– 505, 507–513, 516–519, 525, 526, 528, 529, 531–535, 537–542, 545, 548, 549, 551–562, 565–574, 576, 578, 579, 581–583, 585–598, 601, 603–606, 608–618, 620–623, 626–629, 631–634, 636–638, 641–643, 645–662, 665–668, 671–673, 675, 677–680, 682, 683, 685–687, 690–699, 701, 704–706, 708, 709
 • ՀԱՅԴ -ՊԱՐԿ, 49
 • ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ (տե՛ս նաեւ ԼԵՆԻՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ), 525
 • ՀԵԼՍԻՆԿԻ, 459
 • ՀԵՐՀԵՐ, 464, 508
 • ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ, 323
 • ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՐՑԱԽ, 52, 69, 71, 72
 • ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿԻՊՐՈՍ, 616
 • ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ, 58, 336
 • ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՕՍԵԹԻԱ, 342
 • ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, 579
 • ՀՈԼԱՆԴԻԱ, 643
 • ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ, 95
 • ՀՈՐԴԱՆԱՆ, 197
 • ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ, 17, 655
 • ՀՌՈՄ, 143, 327
 • ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ, 630


Ղ Խմբագրել

 • ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ, 187, 246, 259, 394
 • ՂԱՐԱԲԱՂ (տե՛ս նաեւ ԱՐՑԱԽ), 8, 9,12, 21–23, 25–28, 30, 31, 34, 37, 39–41, 48–50, 52, 55–58, 62–64, 66, 69–73, 84, 85, 97–99, 101, 102, 160, 186, 189, 193–195, 197–201, 203, 211, 217–219, 261, 262, 281, 282, 291– 294, 303, 304, 307, 308, 311, 312, 317– 320, 327, 376, 378–380, 384, 385, 387–390, 407, 412, 434–437, 451, 456–461, 486, 488, 491, 497, 498, 509, 510, 512, 518, 519, 521, 529, 533, 534, 548–554, 556, 557, 559, 560, 574, 575,585–589, 592, 595–597, 607, 608, 610, 611, 613, 615–618, 623, 625–639, 643, 645–649, 651, 653, 657, 659, 660, 671–673, 676, 677, 680, 683, 685, 687–693, 696, 698, 700, 701, 703, 704, 706, 709
 • ՂՐՂԶՍՏԱՆ, 330


Մ Խմբագրել

 • ՄԱԼԻԲԵՅԼԻ, 306
 • ՄԱՆԱԶԿԵՐՏ, 315
 • ՄԱՐԳԱՐԱ, 317
 • ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ, 328, 455, 457, 512
 • ՄԱՐՏՈՒՆԱՇԵՆ, 203, 677
 • ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ (ԼՂ), 512
 • ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ (տե՛ս նաեւ ԱՆԳԼԻԱ), 61, 504
 • ՄԵԾԱՄՈՐ, 508
 • ՄԵՂՐԻ, 336, 582, 592, 655, 658, 692
 • ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔ, 265, 593, 601, 629
 • ՄԵՐՁ ԲԱԼԹԻԿԱ (Մերձբալթյան հանրապետություններ), 44, 47, 50, 107, 112, 115, 134, 155, 207, 208, 249, 276, 303, 678, 679
 • ՄԻՆՍԿ, 388, 389, 459, 460, 497, 518, 549, 552, 587, 615, 632, 645, 649, 657, 689
 • ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ ԾՈՎ, 554
 • ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱ, 212, 553, 601, 654, 679
 • ՄՈԼԴՈՎԱ, 48, 107, 207, 208, 230, 250, 330, 679
 • ՄՈՍԿՎԱ, 35, 44, 52, 56, 58, 69–71, 73, 85, 93–95, 108, 114, 115, 117, 120, 126, 134, 135, 140, 165, 167, 192, 198, 203–205, 207, 208, 212, 217, 218, 227, 249, 250, 267, 308, 312, 440, 576, 578, 584, 589, 594, 605, 667, 677, 696, 701, 704
[էջ]

 • ՄՈՒՍԱ ԼԵՌ, 17, 19, 20

Յ Խմբագրել

 • ՅՈԶՂԱԹ, 19


Ն Խմբագրել

 • ՆԱԽԻՋԵՒԱՆ, 193, 592
 • ՆՅՈՒ ՅՈՐՔ, 470
 • ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ, 113, 114
 • ՆՈՎՈՌՈՍԻՅՍԿ, 591
 • ՆՈՎՈ-ՕԳԱՐՅՈՎՈ, 217, 219, 224
 • ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ, 95, 673


Շ Խմբագրել

 • ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆ (ԼՂ), 69, 70, 115, 121, 200, 455, 512
 • ՇԱՄԼՈՒՂ, 337
 • ՇԱՊԻՆ-ԳԱՐԱՀԻՍԱՐ, 19
 • ՇԱՏԱԽ, 19
 • ՇԻՐԱԿ, 470
 • ՇՈՒՇԻ, 306, 311, 690
 • ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, 547

Ո Խմբագրել

 • ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ, 394
 • ՈՒԿՐԱԻՆԱ, 48, 107, 112, 187, 218, 225, 246, 259, 376, 579, 643, 679
 • ՈՒՐՖԱ, 19


Չ Խմբագրել

 • ՉԵՉՆԻԱ (Չեչենստան), 521, 548, 556, 594
 • ՉԻՆԱՍՏԱՆ, 579

Պ Խմբագրել

 • ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑ, 322, 593
 • ՊԵՏԵՐԲՈՒՐԳ (տե՛ս նաեւ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴ), 400, 666
 • ՊՈԼԻՍ (Ստամբուլ), 470
 • ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ, 547
 • ՊՐԱԳԱ, 280

Ջ Խմբագրել

 • ՋԵԲՐԱՅԻԼ, 592
 • ՋԵՅՀԱՆ, 592
 • ՋՈՒԼՖԱ, 655

Ռ Խմբագրել

 • ՌԵՆՆ, 79, 80
 • ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, 34, 44, 48, 61, 90, 106, 107, 112, 136, 146, 147, 149, 162, 186, 187, 193, 213, 214, 243, 246, 249, 258, 259, 264, 265, 276–278, 280, 284, 285, 293, 302, 303, 319, 320, 322, 323, 327, 330, 332, 344, 372, 376, 381, 382, 393–395, 400, 401, 415, 435, 436, 457, 461, 478, 480, 494, 517, 521, 528, 529, 533, 554–556, 559, 576–579, 583–586, 589, 590, 593, 594, 597, 603–605, 613, 634, 643, 648, 651, 652, 654, 657, 658, 679, 701


Ս Խմբագրել

 • ՍԱՍՈՒՆ, 19
 • ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ, 20, 254
 • ՍԵՒԱՆԻ ԽՃՈՒՂԻ, 96
 • ՍԵՒՐ, 461, 628, 631, 705
 • ՍԻՐԻԱ, 197, 301, 471, 666
 • ՍՈՎԵՏԱՇԵՆ, 95
 • ՍՈՐԲՈՆ, 575, 667
 • ՍՈՒՄԳԱՅԻԹ, 22, 34, 51, 53, 71, 73, 127, 147, 201, 213, 268, 313, 378, 399, 549
 • ՍՈՖԻԱ, 667
 • ՍՊԻՏԱԿ, 377
 • ՍՏԱՄԲՈՒԼ, 314, 594, 628, 692
 • ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 52, 94, 99, 100, 102, 195, 552, 607
 • ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ, 80, 81, 609, 667


Վ Խմբագրել

 • ՎԱՆ, 19
 • ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ, 206
 • ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ, 20
 • ՎԵՆԵՏԻԿ, 667
 • ՎԻԵՆՆԱ, 339
[էջ]

 • ՎԻԼՆՅՈՒՍ, 203
 • ՎՐԱՍՏԱՆ, 117, 135, 146, 147, 187, 207, 212, 230, 250, 261, 301, 306, 309, 310, 321, 342, 354, 371, 372, 376, 408, 517, 528, 554, 557, 567, 593, 594, 600–602, 643, 652, 653, 679, 680, 687


Տ Խմբագրել

 • ՏԱՇԻՐ, 354
 • ՏԱՋԻԿՍՏԱՆ, 306, 371, 409
 • ՏԱՎՈՒՇ, 508
 • ՏԱՐՈՆ, 480
 • ՏՈՒԱՊՍԵ, 496


Փ Խմբագրել

 • ՓԱՐԻԶ, 79, 207, 210
 • ՓՈԹԻ, 342, 582


Ք Խմբագրել

 • ՔԵՄՊ-ԴԵՒԻԴ, 323
 • ՔՅԱՐՔԻ, 673
 • ՔՈՒՎԵՅԹ, 197


Օ Խմբագրել

 • ՕԼՍԹԵՐ, 199
 • ՕՊԵՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ (տե՛ս նաեւ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ), 579, 581, 672, 674
 • ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ, 21, 478, 480


Ֆ Խմբագրել

 • ՖԵՐԳԱՆԱ, 53
 • ՖԻԶՈՒԼՈՒ ՇՐՋԱՆ, 592
 • ՖՐԱՆՍԻԱ, 149, 210, 217, 228, 286, 292, 339, 401, 478, 558, 559, 589, 643, 658, 678