Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ...

«...Ես ուզում եմ սեր երգել...» «Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր...»


* * *


Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ,
Դուն, որ տեսնում ես ամե՜ն բան,
Սառն հյուսիսի երկնքի տակ
Ունիմ ընկեր, տեսնո՞ւմ ես նրան...

Նա էլ ինձ պես
Նայո՞ւմ է քեզ...


1890