MediaWiki:Proofreadpage index attributes

Author|Հեղինակ Title|Անվանում Year|Հրատարակման տարեթիվ Publisher|Հրատարակություն Source|Աղբյուր Image|Կազմի պատկեր Pages|Էջեր|20 Remarks|Նշումներ|10