N. N․ (Դու մեր մեջ ամենից կրտսերն ես)

Անվերնագիր (Չկա՜ քեզ պես սիրուն մանկիկ) N. N․ (Դու մեր մեջ ամենից կրտսերն ես)

Եղիշե Չարենց

Մակագրություն մի գրքի վրա

[ 448 ]

N. N.


Դու մեր մեջ ամենից կրտսերն ես,—
Եվ մոխիրի վրա մեր անցյալի
Ուռճանում է քո մեջ ապագայի սերմը՝
Մեր դպրության գալիքը պանծալի։—

1933. IV 18