Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը...

← <Էքսպրոմտ> «Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ну, господа! այսուհետև...»* * *


Անցավ հին տարին, կանցնի և նորը.
Կանցնի՞ և արդյոք մեր անբախտ օրը։


1905