«Նա մի առյուծ, ես մի գառ...»

«Քու սերն անխոս խաբեց ինձ...» «Նա մի առյուծ, ես մի գառ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ո՞ւր հեռանաս, կոխած տեղերդ արյունոտ...»


* * *


[Նա մի առյուծ, ես մի գառ
Իմ սըրտի հետ խելագար
Անհավասար կըռվի մեջ
Քարշ եմ գալի ես տըկար:]

Հունվարի 25


1918