Ակսելին՝ Մթնաձորը կարդալուց հետո (Չարենց)

Ակսելին՝ Մթնաձորը կարդալուց հետո

Եղիշե Չարենց


Ակսելին՝ Մթնաձորը կարդալուց հետո


Քո Մթնաձորում թախիծն է ծորում
Ու կարոտ՝ մանկութ հարազատ ձորի,—
Աշխատի՛ր սակայն, որ մութ այդ ձորում
Քո պայծառ ուղին անդարձ չկորի:—


1927