«Լսո՞ւմ ես դու էլ, թե ինչ են խոսում...» Ամառային երեկո

Հովհաննես Թումանյան

«Սըրտիս թագուհի...»ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈ


Ամռան գիշերվա երկինքն աստղալի,
Յուր հսկայական վըրանի ներքո
Գրկած շարքերը բարձր լեռների,
Պատմում է երկրին մեծությունն աստծո։

Եվ բարիքներով լցված-լիացած
Երկիրն ունկնդիր երկնքի ճառին,
Քնելուց առաջ խոնարհ, երկյուղած
Փառաբանում է մեծազոր տերին։

Եվ փառք են տալիս իմ շուրջը բոլոր,

Ամեն մի տերև, ամեն շընչավոր...


1892