Առել եմ գիրքը Ձեր

Եղիշե Չարենց

Առել եմ գիրքը Ձեր


Առել եմ գիրքը Ձեր՝
Ու նայում եմ նրան։
Ձգվում են բիլ գծեր
Գրքից՝ հոգուս վրա։

Նայում եմ թերթերին
Եվ սպասում եմ, որ
Երգերը թրթռան,
Որպես լույսի օրոր —

Եվ անսահմա՜ն, անծի՜ր
Թրթիռներից երգի
Հյուսվի պրոֆ՜իլը Ձեր
Եվ սրտամոք երգի։