Առուներով, գետակներով, վտակներով անհամար

Զգում ես, որ՝ անհուն ու խոր՝ ինչպես մի հանք անսպառ Առուներով, գետակներով, վտակներով անհամար

Եղիշե Չարենց

Խոհն անդադրում է կուտակվում, անկշռելի ու անտես

[ 412 ]

ԺԲ


Առուներով, գետակներով, վտակներով անհամար
Հորդում են հար ու կուտակվում քո մեջ խոհեր ու

գանձեր.—

Այդպես գետե՛րն են գոյանում վտակներից աննշմար,
Անհատնելի ու անդադար, անկերպարանք ու անձև։—