Ասում են՝ վիթխարի հերոս, հանճարեղ է եղել Իսքյանդարը

Թե արևը այրում ու կիզում է — նա ասում է՝ ու՞ր է իմ կամքը Ասում են՝ վիթխարի հերոս, հանճարեղ է եղել Իսքյանդարը

Եղիշե Չարենց

Հետևա՛նք ես դու, իմաստու՛ն, — այս մեկը դու լա՛վ իմացիր

[ 214 ]

XXX


Ասում են` վիթխարի հերոս, հանճարեղ է եղել

Իսքյանդարը․

Շարժել է, խառնել է իրար ազգեր ու ցեղեր Իսքյանդարը․
Բայց գիտե՛ս դու շարժումն ու ընթացքը և գիտես՝

չլիներ թե ընթացքը—

Աշխարհում և մի շյուղ անգամ դժվա՛ր թե շեղեր

Իսքյանդարը։