Բանաստեղծը ծերացել է...

«Մութն էր երկինքը, ոչ ոք չըտեսավ...» «Բանաստեղծը ծերացել է...»

Հովհաննես Թումանյան

Առավոտ* * *


Բանաստեղծը ծերացել է.
Թունդ մրրիկը, որ անցել է,
Հետք է թողել լայն ճակատին,
Եվ աչքերում աստվածային

Կայծը դարձյալ ցոլանում է.
Բայց նա, կարծես, սըլանում է
Դեպի երկինք, կամքով որի
Իջավ երկիր— ոգևորի։


1892