Բոլոր խոսքերն իմ երգում - ճաճանչներ են լոկ

Բոլոր խոսքերն իմ երգում - ճաճանչներ են լոկ

Եղիշե Չարենց

***

Բոլոր խոսքերն իմ երգում — ճաճանչներ են լոկ:
Կապույտ միգում — ոսկեգույն ճաճանչներ են լոկ:

Քո աչքերից, քո դեմքից, քո լուսե երկրից
Ճառագայթված իմ հոգում — ճաճանչներ են լոկ

Իմաստ չկա, միտք չկա խոսքերում այս հին,
Բայց ինչո՞ւ են ամոքում — ճաճանչներ են լոկ...