Գիշերը բազմեց լեռների վրա...

«(Միամիտ) ընկեր, դու մի՛ զարմանար...» «Գիշերը բազմեց լեռների վրա...»

Հովհաննես Թումանյան

«Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս...»* * *


Գիշերը բազմեց լեռների վրա.
[Թանձր մռայլը] կոխեց դաշտ ու ձոր,
Ոչ մի լուսատու երկնքում չըկա,
Մենակ մի լույս է փայլում հեռավոր.


1892