Գործ (1917)/1/Ազգութեան գաղափարը

Վերնագիր Ազգութեան գաղափարը
Հեղինակ Յակոբ Մանանդեան
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 1 երես
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ ?
Ինդեքս Ինդեքսի էջ