Գործ

Գործ (1917)

Թիվ 2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՍ Ա
2 ա․ ԾՈՎԱՓԻՆ 
3 ԱՆՏԻԳՈՆԷ Սոֆոկլէսի․ թարգմ․ Տ․ Հովհաննիսեանի 
 62
ՄԱՍ Բ
5 ՊԵՏՐՈՍ ՇԱՆՇԵԱՆ Եղիշէ ա․ ք․ Գեղամեանի 
 41
9 ՎՐԱՑ ԿԵԱՆՔԻՑ Ար․ Մեհրաբեանի 
 111

11 ՄԱՀԱՑԵԱԼՆԵՐ

Սեդրակ Թառայեան Դ․ Անանունի 
 140
 146

12 ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ

ա․ Լևոն Շանթ, ԿԱՅՍՐ, Ա․ Չ-ի 
 157