Վերնագիր Անտիգոնէ
Հեղինակ Սոֆոկլէս
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 62-104
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Դրամա
Ինդեքս Ինդեքսի էջ