Վերնագիր Երկու սոնէտ
Հեղինակ Վ․ Տէրեանի
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 120
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Բանաստեղծություն
Ինդեքս Ինդեքսի էջ