Գործ (1917)/1/Էրնստ Մախի փիլիսոփայութիւնը

Վերնագիր Էրնստ Մախի փիլիսոփայութիւնը
Հեղինակ Ֆրանգեան Ե.
Բանալի բառ Փիլիսոփայություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 66-86
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Մախի մահը և նրա փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագրումը
Ինդեքս Ինդեքսի էջ