Գործ (1917)/1/Լաչակդ գլուխդ ըլլայ թող․․․

Վերնագիր Լաչակդ գլուխդ ըլլայ թող․․․
Հեղինակ Ծ․ Թորգոմեան
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 121-130
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Արձակ
Ինդեքս Ինդեքսի էջ