Գործ (1917)/1/Հայութեան մեծ տագնապը

Վերնագիր Հայութեան մեծ տագնապը
Հեղինակ Չիլինգարեան Արտաշէս
Բանալի բառ Պատմություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 91
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Թուրքիայի միջամտությունը շրջեց հայ կյանքի բնականոն ընթացքը
Ինդեքս Ինդեքսի էջ