Գործ (1917)/1/Յուշեր իմ անցեալից

Վերնագիր Յուշեր իմ անցեալից
Հեղինակ Անկախ
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 36
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Հուշեր
Ինդեքս Ինդեքսի էջ