Վերնագիր Պետրոս Շանշեան
Հեղինակ Գեղամեան Եղիշէ
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 41-66
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Վրաստանի ազնվական դասակարգին պատկանող Շանշեան ազգատոհմի վերաբերյալ
Ինդեքս Ինդեքսի էջ