Վերնագիր Վերջին բաժակը
Հեղինակ Զ. Եսայան
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 3-61
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Պատմվածք
Ինդեքս Ինդեքսի էջ