Վերնագիր Փորձութեան ժամին
Հեղինակ Դ․ Անանուն
Բանալի բառ Գրականություն
Պարբերական Գործ.- 1917.- թ. 1.- Յունուար.- էջ 19
Տպագրության վայր Բաքու
Ծանոթագրություններ Արձակ
Ինդեքս Ինդեքսի էջ