Դե՛մ ելան իրար մի անգամ — հանճարեղ պոետն ու ռազմիկը

Քո դարի մեծագույն առաջնորդը քեզ ասաց տեսնելիս Դե՛մ ելան իրար մի անգամ — հանճարեղ պոետն ու ռազմիկը

Եղիշե Չարենց

Հասկացա՛վ ռազմիկը, որ դու — իր կոփած աշխարհի մարգարե՛ն ես

[ 420 ]

XXV


Դե՛մ ելան իրար մի անգամ — հանճարեղ պոետն ու

ռազմիկը․—

Ճանաչեց մարդուն, հանճարին — հանճարեղ ռազմի՛կը

միայն։—