Դու ասիր՝ նայել, հասկանալ, ու սուզվել, ու դառնալ անէ

Այդ դերվիշը — տեսե՛ք նա նստած ուզում է ըմբռնի ու հասնի Դու ասիր՝ նայել, հասկանալ, ու սուզվել, ու դառնալ անէ

Եղիշե Չարենց

Դու ասիր՝ անէ՛ է ամբողջը, աչքերիդ իջած մի շղա՛րշ է

[ 213 ]

XXVI

Դու ասիր՝ նայել, հասկանալ, ու սուզվել, ու դառնալ

անէ․—

Նա ասաց՝ լինել, կատարել, ներծծել հուրեր ու շողեր։
Դու ասիր՝ ամփոփել ամբողջը, հաշտըվել ու

խաղաղ լինել,—

Նա ասաց՝ ամբողջի՛ն տիրանալ, որպեսզի ամբողջը—

փոխել։