Դու հարուստ չե՛ս եղել երբեք,— դու կյանքում միայն աշխատել ես

Մի հարուստ դերվիշ էր եկել, նա ասում էր, թե ցնո՛րք է կյանքը Դու հարուստ չե՛ս եղել երբեք,— դու կյանքում միայն աշխատել ես

Եղիշե Չարենց

Ապրեցիր դու բմբոստ մի դարում — և ոչինչ քեզ հար չթվաց

[ 216 ]

XXXVԴու հարուստ չե՛ս եղել երբեք,— դու կյանքում միայն

աշխատել ես.

Դու ունես մկանուտ ձեռքեր,— դու կյանքում միայն

աշխատել ես,

Դու փոխում ես նյութը, բնությունը, դու գիտես,

որ ամե՛ն ինչ փոխվում է.—

Կհնձե՛ս դու մի օր կյանքի բերքը — դու կյանքում

միայն աշխատել ես։