Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս...

«Գիշերը բազմեց լեռների վրա...» «Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս...»

Հովհաննես Թումանյան

«Գերեզմաններում վաղուց հանգչում են...»


* * *


Եթե գիտենաս իմ ցավը, հոգիս,
Եթե գիտենաս ինչու եմ տխուր,
Կգովես անշուշտ կսկիծը սրտիս
Եվ ինձ քո սրտին կըսեղմես ամուր։


1892