Ես դուրս եմ գալիս դաշտը ամայի…

Ես դուրս եմ գալիս դաշտը ամայի…

Շանդոռ Պետեոֆի

Թարգմանությունը՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի


* * *


Ես դուրս եմ գալիս դաշտը ամայի —
Չըկա մի ծաղիկ, զարդարե նորան.
Չըկա և մի ոստ, որից սոխակի
Մեղեդին հնչեր քնքուշ, քաղցրաձայն։
Խավար է գիշեր, երկնակամարում
Չէ ցոլում ոչ մի լուսավառ աստղիկ —
Այսպես ժամանակ, ինչպե՞ս է լինում,
Որ միտս ես ընկնում, նազելի՛ աղջիկ։

Դու միտս ես ընկնում, և ամենայն բան
Փոխվում է այստեղ, պայծառ է գիշեր,
Եվ ճանապարհիս բացված են վարդեր,
Երգում է այնտեղ սոխակն աննման.
Առաջիս դաշտն է բյուր ծաղիկներով,
Երկինքն էլ վառ է փայլուն աստղերով։


Թարգմանության տարի՝ 1888