Երբ ես հիշում եմ Ձեզ

Երբ ես հիշում եմ Ձեզ

Եղիշե Չարենց


Երբ ես հիշում եմ Ձեզ


Երբ ես հիշում եմ Ձեզ —
Հավատացե՛ք, որ ինձ
Համակում է մի հեզ
Ու մեղմահոս թախիծ:
Սիրում է սիրտս բիլ,
Երազանքով անհույս,
Կաթի՛լ — կաթի՛լ խմել
Տխրությունը Ձեր լույս:
Օրերում այս հրե,
Հորձանքներում վարար,
Երբ որ ամեն քարի
Զարնվում է մի քար —
Հեռուներից Ձեր կույս
Թող շիթ առ շիթ սուրա
Տխրությունը Ձեր լույս՝
Վառվող հոգուս վրա:


Երևան, 1920, II