Երբ փոթորիկը պայթեց — ամպրոպից սարսեց Իմաստունը

Քn հանճարո՛վ բարձրացար դու դարից քո, կյանքից, քեզանի՛ց իսկ Երբ փոթորիկը պայթեց — ամպրոպից սարսեց Իմաստունը

Եղիշե Չարենց

Քո դարի մեծագույն առաջնորդը քեզ ասաց տեսնելիս

[ 419 ]

XXIII


Երբ փոթորիկը պայթեց — ամպրոպից սարսեց

Իմաստունը․—

Չըմբռնեց, որ քայլ է դա մի — դեպի դաշնությունն իր

ուզած։