Էլ չեմ կարող գրել «ձեռաց...»

«Սիրեցի, Կոնո, քո անուշ երգը...» «Էլ չեմ կարող գրել «ձեռաց...»

Հովհաննես Թումանյան

Սիրելի


* * *


Էլ չեմ կարող գրել «ձեռաց».
Սիրտս վաղուց է մեռած...


1899