Ի՛նչ որ գտնես այս գրքում, ի՛նչ մտածմունք ու խորհուրդ

Դո՛ւք դարձրիք ինձ հարուստ, և լցրիք ավյունով հեգ ոգին իմ Ի՛նչ որ գտնես այս գրքում, ի՛նչ մտածմունք ու խորհուրդ

Եղիշե Չարենց

Քn հանճարո՛վ բարձրացար դու դարից քո, կյանքից, քեզանի՛ց իսկ

[ 419 ]

XXI


Ի՛նչ որ գտնես այս գրքում, ի՛նչ մտածմունք ու

խորհուրդ —

Ողջը հանած համարիր — քո օրերի մատյանից։—