Իմ հեռավոր, իմ հեռու եզերքում

Իմ հեռավոր, իմ հեռու եզերքում

Եղիշե Չարենց

Իմ հեռավոր, իմ հեռու եզերքում


Իմ հեռավոր, իմ հեռու եզերքում
Կարծես գնում եմ հիմա ու երգում:

Հովը շոյում է թեթև իմ աչքերը թաց
Ու թռչում է` սրաթև, սրընթաց:

Սիրո խոսք է իմ սրտին փսփսում,
Ժամանակն է` երազուն ու հոսուն...

Ժամանակն է, որ անցավ — ու չկա.
Տրոփում է, որպես սիրտ աղջկա:

Քա՛ղցր կանչում է դեպի օրերի հեռուն. —
Որքան խի՛նդ կա այս հեռու դաշտերում...


1919-1920