Իրենց վաղանց կյանքի կեսին...

Экспромт «Իրենց վաղանց կյանքի կեսին...»

Հովհաննես Թումանյան

«Իմ Թամարիկին...»* * *


Իրենց վաղանց կյանքի կեսին՝
Հովհաննեսը Հովհաննեսին։


1919