Իրիկնային քո՛ւյր իմ հեզ, մեռելի՜ պես դու անցի՛ր

Իրիկնային քո՛ւյր իմ հեզ, մեռելի՜ պես դու անցի՛ր

Եղիշե Չարենց

Իրիկնային քո՛ւյր իմ հեզ, մեռելի՜ պես դու անցի՛ր


Իրիկնային քո՜ւյր իմ հեզ, մեռելի՛ պես դու անցի՜ր,
Թող զանգերը օրհներգեն ու օրհնե՜ն քեզ, — դու անցի՜ր:

Վարդե՛ր թափեմ արծաթե, արծաթե աստղեր`
Դիակառքիդ, հոգո՛ւդ մեջ, դագաղիդ մեջ, — դու անցիր...

Մահատեսիլ ու անդարձ, օրերիս պես մի՛ֆ դարձած,
Անվերադա՛րձ, համրընթա՛ց, սգահանդե՛ս դու անցիր...