Աղքատներ Լուսավորյալ դար

Նար-Դոս

Տապանագիր մանկան


Լուսավորյալ դար


[ 10 ]

ԼՈՒՍԱՎՈՐՅԱԼ ԴԱՐ

«Ինչո՞ւ արդի մարդիկ այսքան հրաշքներ են գործում»։
— Որովհետև այժմ լուսավորյալ դար է։
               Կեցցե՛ լուսավորություն։
«Բայց ինչո՞ւ նույն մարդիկ միմյանց երբե՛ք չեն սիրում»։
— Որովհետև այժմ լուսավորյալ դար է։
               Թշվա՛ռ լուսավորության...

27 դեկտեմբ. 1885.