«Ներիր, ո՛վ կույս, որ հուզեցի...» Կալի երգ (լոռեցոնց)

Հովհաննես Թումանյան

«Երբ ես տխուր, հուսահատ...»


ԿԱԼԻ ԵՐԳ
(Լոռեցոնց)


Կալ արա, գնանք,
Ա՜ եզը ջան.
Հորովե՜լ,
Հո՜ րո՜ վելա՜։

Արի՜, ման արա,
Այ քեզ մեռնեմ,
Դարման արա,
Ղադեդ առնեմ։

Ոտիդ արա,

Ոտիդ ղուրբան,
Ուսիդ արա,
Այ ախպեր ջան։

Էլել ա, էլել,
Կալն էլել ա,

Հարել ես, հալել,
Հորովելա։


1889