Կարո՞ղ ես քեզ կոփել այնպես, որ քո մեջ ամփոփես անցյալը

Սեր, և՛ պայքար, և՛ քնար,— միասի՛ն եք դուք, միասի՛ն եք Կարո՞ղ ես քեզ կոփել այնպես, որ քո մեջ ամփոփես անցյալը

Եղիշե Չարենց

Ո՜վ հանճարներ վիթխարի,— Դանթ, Հոմերո՛ս, Ալեքսա՛նդր

[ 421 ]

XXXI


Կարո՞ղ ես քեզ կոփել այնպես, որ քո մեջ ամփոփես

անցյալը,

Բայց և լինես ներկայում — նոր, քան նորերը բոլոր։—