Կգան, կանցնեն շատ-շատ ամիս ու տարի...

Ռուստեմին «Կգան, կանցնեն շատ-շատ ամիս ու տարի...»

Հովհաննես Թումանյան

Հ. Ղ. Ալիշանի հիշատակին* * *


Կգան, կանցնեն շատ-շատ ամիս ու տարի
Չի մամռոտիլ գերեզմանը այդ քարի,
Եվ տանջալի նորա խաչը սրբազան,
Նորա անուն՝ միշտ կմնան անսասան։


1901