Լուռ ցավ Կես գիշերի երգ

Մատթեոս Զարիֆյան

Կը սիրեմ․․․


Կես գիշերի երգ


Ահա լուսնկա
Գիշերով եկա
Քեզի՜, իմ աղվոր...

Ծառերն հեռավոր
Գիտե՞ս կ’ուլային
Մահերգ մ’երկնային...

Բայց դեռ կը հոսեր
Մարգըրտի պես սեր՝
Մութ ջուրերն ի վար...

Ու ես՝ հողմավար՝
Համբույրիդ եկա
Ճամբեն լուսնկա...

Թևերըդ վըզիս՝
Աստղերո՜ւն տար զիս,
Իմ աղվոր, աղվո՛ր․․․

Ծառերն հեռավոր
Գիտե՞ս կուլային
Մահերգ մ’երկնային․․․