Մոլորում Կը ձյունե

Մատթեոս Զարիֆյան

Միայն թե․․․


Կը ձյունե


Հոգիս կեսգիշե՛ր մ’է ձմեռնային,
Ուրկե տակավին երկինք կընային
Հիվանդ ու անտեր
Քանի մը լապտեր...

Բայց ալ կը ձյունե՜ ճամրուն վրա Հույսին
Ուր հոգի տվող սերեր կը մրսին:
Սև ճամբորդ մ’հեռվեն
Կուգա համրորեն...