Կմոտենանք մի իրիկուն Հավերժական Կապույտին

Կմոտենանք մի իրիկուն Հավերժական Կապույտին

Եղիշե Չարենց

Կմոտենանք մի իրիկուն Հավերժական Կապույտին


Կմոտենանք մի իրիկուն Հավերժական Կապույտին
Կմոտենա երկրի հեռուն Հավերժական Կապույտին...

Վերջի՜ն սիրով կհամբուրեմ քո ոտները հոգնաբեկ.
Դու կմեռնես` նայվածքդ հեռուն` Հավերժական Կապույտին...

Եվ մարմինը քո խնկաբույր — հնամենի խունկեղեգ —
Կայրեմ որպես զոհաբերում — Հավերժական Կապույտին...


Կարս 1916
Մոսկվա 1917