Տիեզերքը և համբույրս Կյանքը երազ է

Մատթեոս Զարիֆյան

Խնդրանք


Կյանքը երազ է


Սերն իսկ, այս գիշեր,
Չունի ինձ հրավեր...
Մեռած են աղվոր
Իղձերը բոլոր.
Ու Ձայնը նորեն
Մութ հեռուներեն
Նույն քանը կ’ըսե.
— Կյանքը երա՜զ է...