Սուլթան և աստղագետ Հայ հեղինակի կտակը

Ալեքսանդր Ծատուրյան


Հայ հեղինակի կտակը


Երբ որ մեռնեմ, աստված սիրե՛ք,
Պըսակի տեղ՝ շիրմիս վրա
Լոկ մի կըտոր չոր հաց դըրեք,
Վըրեն գըրած՝ «Քաղցից մեռա՜…»։

[1910]